petruk dadi ratupetruk dadi ratu x2
nyangga pincuk udut crutu
ratu suralaya
patuhe narada

yen lungguh x2
sikil jigang munggah meja
cengengas cengenges
tambur kon nabuh dewa

jreng jreng jreng jreng….

petruk dadi ratu x2
nyangga pincuk udut crutu
dewa dewa bingung
petruk ngaji mumpung

dipolne dipolne
nggone dadi jalwa tukung
mbendino mangan
nganti wetenge mlembung

jreng jreng jreng jreng….

petruk dadi ratu x2
nyangga pincuk udut crutu
dadi ra karuan
ilange tatanan

ukume kuasa
wekasan si bagong teka
si petruk digeret
bali dadi menungso

jreng jreng jreng jreng….